Euthanasie

Euthanasie is in België geregeld in de wet van 28 mei 2002. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de omstandigheden bepaald in de wet. Het wordt geregeld via een wilsverklaring.

Een wilsverklaring is een document waarin personen hun wil kunnen uitdrukken over de medische zorgen die ze willen krijgen als ze die niet meer kenbaar kunnen maken of als ze die beslissing niet meer zelf kunnen nemen.

Als de wilsverklaring ingevuld is, is het belangrijk dat de persoon in staat is deze wil op een expliciete manier uit te drukken.

Candle

Geldigheid wilsverklaring

Een wilsverklaring is geldig als ze is:

  • opgesteld volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • opgesteld of bevestigd minder dan 5 jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
  • opgesteld in het bijzijn van 2 meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden

De wilsverklaring kan ook één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen. Als het zover is, kunnen deze vertrouwenspersonen de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Deze aangewezen personen moeten het formulier ook ondertekenen. Minstens 1 van deze personen mag geen familielid zijn.

Intrekken en aanpassen wilsverklaring

De patiënt kan zijn wilsverklaring op elk moment intrekken of aanpassen. Hoe dan ook wordt de wilsverklaring pas in de praktijk gebracht als de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte, als hij niet bij bewustzijn is en als zijn toestand wordt beoordeeld als onomkeerbaar.

Deze registratie gebeurt enkel op afspraak, in het Administratief centrum of de verbindingsbureaus van Laken of Neder-Over-Heembeek. Ze is in ieder geval niet verplicht.

Opgelet: de verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden.

Meer informatie over euthanasie

De federale overheid heeft op haar website meer informatie over euthanasie. Enkele verenigingen houden zich bezig met informatie rond de rechten op levensbeëindiging:

LEIF (LevensEinde InformatieForum)
- Nederlandstalig

Recht op Waardig Sterven (RWS)
- Nederlandstalig

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) - Franstalig