Privacy Policy

 

PRIVACYVERKLARING ROUWCENTRUM ROLAND HANKARD BVBA

Rouwcentrum Roland Hankard bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Philippe Hankard op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwerkingsdoeleinden

Rouwcentrum Roland Hankard bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegevens toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Rouwcentrum Roland Hankard bvba groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Rouwcentrum Roland Hankard bvba verbonden zijn of met enige andere partner van Rouwcentrum Roland Hankard bvba;

Rouwcentrum Roland Hankard bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van VIMEXX of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Pagina in opbouw

deze pagina is in opbouw

Uitvaartverzekering


Een sterfgeval binnen de familie is een emotionele gebeurtenis. Afscheid nemen is moeilijk.

Met de Funalia uitvaartverzekering regelt u uw afscheid op voorhand. U bespaart uw naasten een hoop zorgen en onnodige financiële kosten. Zo komen ze niet voor verrassingen te staan.

Vandaag kost een uitvaart gemiddeld tussen 3.000 en 6.000 euro. In de toekomst zal die prijs nóg hoger liggen. Dergelijke hoge bedragen kunnen de meeste mensen niet zomaar neerleggen. Daarom is het verstandig om er op tijd bij stil te staan. Bovendien bent u zeker dat uw laatste wensen worden gerespecteerd.

Wilsbeschikking

De wilsbeschikking. Het woord zegt het eigenlijk zelf, beschikking over je eigen wil. Uw wil is wet als het gaat om uw uitvaart. Een wilsbeschikking dient ervoor duidelijk te maken wat je wenst omtrent uw eigen uitvaart en wat er met je stoffelijk overschot dient te gebeuren. Dit is eenvoudig te verklaren op de burgerlijke stand van de gemeente van woonst. De ambtenaren zullen je verder kunnen helpen met de opmaak van uw eigen wilsbeschikking. Een uitvaartondernemer is namelijk verplicht deze wilsbeschikking op te vragen bij de regeling en aangifte van uw overlijden. Wat in de wilsbeschikking staat dient te gebeuren.

Zoals gebruikelijk kan je kiezen tussen begraven of cremeren. Maar je kan daarin ook verder gaan. Zoals begraven in een grafkelder in plaats van in volle grond. Bij crematie hebt u meerdere mogelijkheden; asverstrooiing op zee of op het kerkhof, asbijzetting, asbegraving of zelfs de urne mee naar huis nemen. Je kan zelfs zo ver gaan dat er een asverstrooiing plaats heeft in iemand zijn tuin, als er een schriftelijk akkoord en toelating is van de eigenaar van die bepaalde tuin.

In de toekomst zou er dan ook nog vriesdrogen of resomeren bijkomen, dat zou de nieuwste trend worden in de lijkbezorging. Vriesdrogen is namelijk het lichaam bewerken dat het organisch poeder wordt. Dit zou voor het milieu veel beter zijn, daar er geen verbranding hoeft plaats te vinden. Het Zweedse concept van vriesdrogen zal hoe dan ook zijn plaats krijgen in de wereld van de uitvaart.

Download een wilsbeschikking en plan je eigen uitvaart

 • attest van wilsbeschikking
 • aan te vragen bij de burgerlijke stand van uw woonst, uw gemeente
 • de begrafenisondernemer is verplicht deze wilsbeschikking te volgen

BELANGRIJK: Geef uw nabestaanden een kopie van uw wilsbeschikking of uitvaartwens en laat hen weten waar of bij welke begrafenisondernemer de wilsbeschikking geregistreerd werd. Dit is heel belangrijk, zodat men weet welke begrafenisondernemer de uitvaart dient uit te voeren.

Euthanasie


Euthanasie is in België geregeld in de wet van 28 mei 2002. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de omstandigheden bepaald in de wet. Het wordt geregeld via een wilsverklaring.

Een wilsverklaring is een document waarin personen hun wil kunnen uitdrukken over de medische zorgen die ze willen krijgen als ze die niet meer kenbaar kunnen maken of als ze die beslissing niet meer zelf kunnen nemen.

Als de wilsverklaring ingevuld is, is het belangrijk dat de persoon in staat is deze wil op een expliciete manier uit te drukken.

Geldigheid wilsverklaring

Een wilsverklaring is geldig als ze is:

 • opgesteld volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • opgesteld of bevestigd minder dan 5 jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
 • opgesteld in het bijzijn van 2 meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden

De wilsverklaring kan ook één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen. Als het zover is, kunnen deze vertrouwenspersonen de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Deze aangewezen personen moeten het formulier ook ondertekenen. Minstens 1 van deze personen mag geen familielid zijn.

Intrekken en aanpassen wilsverklaring

De patiënt kan zijn wilsverklaring op elk moment intrekken of aanpassen. Hoe dan ook wordt de wilsverklaring pas in de praktijk gebracht als de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte, als hij niet bij bewustzijn is en als zijn toestand wordt beoordeeld als onomkeerbaar.

Deze registratie gebeurt enkel op afspraak, in het Administratief centrum of de verbindingsbureaus van Laken of Neder-Over-Heembeek. Ze is in ieder geval niet verplicht.

Opgelet: de verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden.

Meer informatie over euthanasie

De federale overheid heeft op haar website meer informatie over euthanasie. Enkele verenigingen houden zich bezig met informatie rond de rechten op levensbeëindiging:

 • LEIF (LevensEinde InformatieForum) - Nederlandstalig
  J. Vander Vekenstraat 158
  1780 Wemmel
  Tel. 078 15 11 55
 • Recht op Waardig Sterven (RWS) - Nederlandstalig
  Lange Gasthuisstraat 45
  2000 Antwerpen
  Tel. 03 272 51 63
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) - Franstalig
  Voorzittersstraat 55 - 1050 Brussel
  Tel. 02 502 04 85
  Fax: 02 502 61 50
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.